top of page

Talk 14: Cân bằng trách nhiệm chung trong nuôi dạy con cái

Nội Dung

Những đứa trẻ không thể được sinh ra bởi một mình người mẹ. Vai trò của người cha trong việc hiện diện và nuôi dạy con cái vẫn chưa hoàn toàn được xem trọng và đánh giá đúng tầm quan trọng của nó. Một đứa trẻ được cả cha và mẹ hiện diện luôn hạnh phúc hơn một đứa trẻ chỉ lớn lên với mẹ cùng tài chính của cha. Làm thế nào để cân bằng sự hiện diện của cả mẹ và cha trong việc nuôi dạy những đứa trẻ? giải quyết những xung đột trong quan điểm nuôi dạy con cái của hai vợ chồng như thế nào? Đâu là dấu hiệu một người đang quá tải và người kia có thể trợ giúp những gì? Buổi training bao gồm: - Phần 1: Giảng dạy, chia sẻ kiến thức nền tảng. - Phần 2: Phân tích tình huống thực tế từ câu chuyện của người tham gia. - Phần 3: Hỏi đáp trực tiếp.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động. Truy cập ứng dụng

Giá

Thanh toán một lần
500.000 ₫
2 gói có sẵn
Từ 1.199.000 ₫

Chia sẻ

bottom of page