top of page

Talk 7: Ranh giới trong đối thoại

Nội Dung

Bạn đã học về Ranh Giới trong Chủ Đề 1, bây giờ là lúc bạn cần đặt ra những ranh giới lành mạnh trong đối thoại với bạn đời. Tùy vào tính cách, lối sống, mỗi cá nhân hay cặp đôi sẽ có những ranh giới linh hoạt. Tuy nhiên, có 8 ranh giới cốt lõi để duy trì những cuộc đối thoại văn minh, mạch lạc, đạt mục đích giao tiếp. Bạn sẽ học được 8 ranh giới cốt lõi đó trong buổi training này. Buổi training bao gồm: - Phần 1: Giảng dạy, chia sẻ kiến thức nền tảng. - Phần 2: Phân tích tình huống thực tế từ câu chuyện của người tham gia. - Phần 3: Hỏi đáp trực tiếp.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động. Truy cập ứng dụng

Giá

Thanh toán một lần
500.000 ₫
2 gói có sẵn
Từ 1.999.000 ₫

Chia sẻ

bottom of page