top of page

Talk 2: Bảo vệ ranh giới lành mạnh với gia đình lớn (bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, họ hàng, anh em)

Nội Dung

Xác định ranh giới cá nhân không đơn giản. Bảo vệ được ranh giới cá nhân mà không làm tổn thương các mối quan hệ khác trong gia đình cần rất nhiều nỗ lực. Việc không có ranh giới rõ ràng gây mâu thuẫn cho các mối quan hệ, ví dụ như mẹ chồng - con dâu, con rể - bố mẹ vợ, anh chị em trong nhà, họ hàng, vv... Những ranh giới cần thiết để bảo vệ hôn nhân của bạn trước tác động từ gia đình lớn là gì? Tạo ra và bảo vệ những ranh giới lành mạnh đó như thế nào? Những kỹ năng nào bạn cần có để đứng vững trước những xung đột về ranh giới trong gia đình? Buổi training bao gồm: - Phần 1: Giảng dạy, chia sẻ kiến thức nền tảng. - Phần 2: Phân tích tình huống thực tế từ câu chuyện của người tham gia. - Phần 3: Hỏi đáp trực tiếp.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động. Truy cập ứng dụng

Giá

Thanh toán một lần
500.000 ₫
2 gói có sẵn
Từ 1.199.000 ₫

Chia sẻ

bottom of page