top of page

Talk 5: Cách giao tiếp phù hợp với từng nhóm

Nội Dung

Sau khi xác định bạn đời và bản thân thuộc nhóm tính khí nào, bạn sẽ cần học cách suy nghĩ 2 lần: dưới cách nhìn của mình & cách nhìn của đối phương. Nắm vững được đặc điểm tính khí của bản thân và bạn đời giúp bạn hai bên thấu hiểu, dễ cảm thông và đối thoại với nhau hơn. Trong buổi training này, bạn sẽ học được cách đối thoại phù hợp với từng nhóm tính khí khi có mâu thuẫn, bằng những ví dụ trực quan và dễ hiểu. Buổi training bao gồm: - Phần 1: Giảng dạy, chia sẻ kiến thức nền tảng. - Phần 2: Phân tích tình huống thực tế từ câu chuyện của người tham gia. - Phần 3: Hỏi đáp trực tiếp.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động. Truy cập ứng dụng

Giá

Thanh toán một lần
500.000 ₫
2 gói có sẵn
Từ 799.000 ₫

Chia sẻ

bottom of page