top of page

Talk 13: Phân chia tài chính trong hôn nhân

Nội Dung

Tài chính thường tác động thế nào đến "vai vế" của từng thành viên trong gia đình? Tư duy "có tiền là có sức mạnh" hay "có tiền mới có tiếng nói" có phải là tư duy phù hợp để duy trì một hôn nhân hạnh phúc? Nếu không, những đóng góp trong gia đình cần được ghi nhận ở cả những khía cạnh nào? Làm sao để bạn tự tin ghi nhận chính mình và yêu cầu được tôn trọng khi những đóng góp của bạn không phải là tài chính? Buổi training bao gồm: - Phần 1: Giảng dạy, chia sẻ kiến thức nền tảng. - Phần 2: Phân tích tình huống thực tế từ câu chuyện của người tham gia. - Phần 3: Hỏi đáp trực tiếp.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động. Truy cập ứng dụng

Giá

Thanh toán một lần
500.000 ₫
2 gói có sẵn
Từ 1.199.000 ₫

Chia sẻ

bottom of page