top of page

Talk 1: Xác định ranh giới cá nhân trong hôn nhân

Nội Dung

Ranh giới cá nhân quyết định mức độ hạnh phúc trong cuộc sống và hôn nhân của bạn. - Vậy ranh giới cá nhân là gì? - Ranh giới cá nhân được xác định như thế nào? - Khi nào ranh giới cá nhân cần vững chắc và khi nào có thể dịch chuyển? - Tìm điểm cân bằng để bảo vệ ranh giới cá nhân, cũng như tôn trọng ranh giới của bạn đời như thế nào? Buổi training bao gồm: - Phần 1: Giảng dạy, chia sẻ kiến thức nền tảng. - Phần 2: Phân tích tình huống thực tế từ câu chuyện của người tham gia. - Phần 3: Hỏi đáp trực tiếp.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động. Truy cập ứng dụng

Người hướng dẫn

Giá

Thanh toán một lần
500.000 ₫
2 gói có sẵn
Từ 1.199.000 ₫

Chia sẻ

bottom of page